Thế nào là vị Tỳ Kheo được ái mộ?

Ngày đăng: 08-02-2018 - Lượt xem: 925
Cỡ chữ: GiảmTăng

 Ngày này có rất nhiều nhà sư được ái mộ không phải bới những lý do rằng họ là bậc Thiện và Trí, mà bởi những lý do rất ...kỳ lạ, như là giọng nói hay, giọng tụng kinh như hát hay, khéo xem bói toán, nhập hồn đoán tương lai, thậm chí đơn giản vì thầy có chùa to, Phật lớn ... người Phật tử đã vội vàng ái mộ mà không tìm hiểu tính cách họ có thực sự đáng ái mộ .

Như dưới đây Đức Phật đã chỉ dạy:
 
"Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng Phạm hạnh ái mộ,được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. 

Thế nào là bảy?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa muốn lợi dưỡng, 
không ưa muốn tôn kính, 
không ưa muốn được tán thán, 
có xấu hổ, có sợ hãi( tội lỗi), 
ít dục và chánh kiến (hiểu biết đúng về chân lý tuyệt đối).

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được các đồng 

Phạm hạnh ái mộ,  được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo.
 
(Chương bảy pháp- phẩm Tài sản - Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu dịch)
 
Thích Tánh Tuệ

Góp ý kiến

Kinh

Luật

Luận


Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com 
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam -  www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV