Tam Tạng

Thế nào là vị Tỳ Kheo được ái mộ?

Thế nào là vị Tỳ Kheo được ái mộ?

mà bởi những lý do rất ...kỳ lạ, như là giọng nói hay, giọng tụng kinh như hát hay, khéo xem bói toán, nhập hồn đoán tương lai, thậm chí đơn giản vì thầy có chùa to, Phật lớn ... ....

 • Ý Nghĩa Thọ Giới trong Phật giáo

  Ý Nghĩa Thọ Giới trong Phật giáo

  Những ai trong hàng ngũ xuất gia có để tâm thiết tha đến sự tồn vong của chánh pháp, có thao thức ưu tư đến vấn đề “Tre tàn măng mọc”, có hoài bảo “Thiệu long Thánh chủng, kế vãn khai lai” ... ....

 • Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

  Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

  Ví có Thiện-nam hay là Tín-nữ, thực là hiếu tử trả nghĩa mẹ cha, in kinh này ra biếu cho người tụng, in được một quyển được một đức Phật, in được mười quyển được mười đức Phật, in ... ....

 • Ðại Ý Triệu Luận

  Ðại Ý Triệu Luận

  “Triệu Luận” là một bộ luận Phật Giáo do Tăng Triệu, vị học giả Bát nhã học, bậc cao tăng nổi tiếng đời Hậu Taàn Trung Quốc, chủ yếu xiển thuật giáo nghĩa Bát nhã Phật Giáo. Thời gian ... ....

 • Tương quan giữa Cảnh và Tâm

  Tương quan giữa Cảnh và Tâm

  Cảnh có hai loại: cảnh tốt (iṭṭhārammaṇa) và cảnh xấu (aniṭṭhārammaṇa).....

 • Ai Thấy Pháp Người Ấy Thấy Phật, Ai Thấy Phật Người Ấy Thấy Pháp

  Ai Thấy Pháp Người Ấy Thấy Phật, Ai Thấy Phật Người Ấy Thấy Pháp

  Nội dung mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết ngắn này là “Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy pháp”. Thật ra chủ đề này không phải tác giả tự đặt mà ... ....

 • Kinh bát đại nhân giác giảng giải - HT. Thích Thanh Từ

  Kinh bát đại nhân giác giảng giải - HT. Thích Thanh Từ

  Do tâm từ bi rộng lớn của người thợ săn, nguyện chịu khổ thế chúng sanh, nên chuyển hóa được cảnh khổ của ông. Vì vậy nên nói: “Trong lợi tha đã có tự lợi.”....

 • Công năng của phước đức

  Công năng của phước đức

  Hẳn ai cũng biết câu: “Có tài mà cậy chi tài”, tài trí là cần thiết nhưng chưa đủ để đem đến thành công. Muốn thành công, ngoài tài trí cần phải có phước đức. Vì vậy, gieo trồng phước ... ....

 • Ý nghĩa ba cái lạy trong Phật giáo

  Ý nghĩa ba cái lạy trong Phật giáo

  Tại sao lại lạy ba lạy mà không lạy hai lạy, bốn lạy hay năm lạy? Ba lạy chính là lễ lạy ba ngôi quý báu tức Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng.....

 • Trì giới

  Trì giới

  Trì là giữ chặt chẽ, Giới là những điều ngăn cấm không được làm, không được phạm, Trì Giới là thực hành những luật lệ mà đức Phật đặt ra cho Phật tử xuất gia thi hành trong khi tu hành, ... ....

 • Thọ giới

  Thọ giới

  Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ là một ... ....

 • Có nên ca hát không?

  Có nên ca hát không?

  Đối với người cư sĩ tại gia nguyện giữ 5 giới căn bản, ca hát không là vấn đề. Đức Phật không ngăn cấm người cư sĩ ca hát, sử dụng âm nhạc. Điều quan trọng là gìn giữ tâm ý, không để ... ....

 • Luận đại thừa khởi tín Phần 7

  Luận đại thừa khởi tín Phần 7

  Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn đế Tam Tạng Pháp sư, ... ....

 • Luận đại thừa khởi tín Phần 6

  Luận đại thừa khởi tín Phần 6

  Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn đế Tam Tạng Pháp sư, ... ....

 • Luận đại thừa khởi tín Phần 5

  Luận đại thừa khởi tín Phần 5

  Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn đế Tam Tạng Pháp sư, ... ....

 • Luận đại thừa khởi tín Phần 4

  Luận đại thừa khởi tín Phần 4

  Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn đế Tam Tạng Pháp sư, ... ....

 • Luận đại thừa khởi tín Phần 3

  Luận đại thừa khởi tín Phần 3

  Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn đế Tam Tạng Pháp sư, ... ....

Trang 12

Kinh

Luật

Luận

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lần truy cập : 367198
Số lần truy cập hôm nay : 122
Số lần truy cập hôm qua : 1663
Số lần truy cập tháng này : 141844
Số lần truy cập năm nay : 148858
Số trang xem hôm nay : 127
Tổng số trang được xem : 2291054
Người đang online : 31

Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com 
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam -  www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV