Tam Tạng >> Luật

Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật

Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật

Giới thuộc vào nền tảng của đạo Phật, là một trong ba môn học " vô lậu ", nhằm dứt các lậu hoặc (pali: asava), dẫn tới giải thoát, tức là Giới (sila), Định (samadhi) và Huệ (pañña). ​ ....

 • Trì giới

  Trì giới

  Trì là giữ chặt chẽ, Giới là những điều ngăn cấm không được làm, không được phạm, Trì Giới là thực hành những luật lệ mà đức Phật đặt ra cho Phật tử xuất gia thi hành trong khi tu ....

 • Thọ giới

  Thọ giới

  Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ ....

 • Có nên ca hát không?

  Có nên ca hát không?

  Đối với người cư sĩ tại gia nguyện giữ 5 giới căn bản, ca hát không là vấn đề. Đức Phật không ngăn cấm người cư sĩ ca hát, sử dụng âm nhạc. Điều quan trọng là gìn giữ tâm ....

 • Phá hòa hợp tăng

  Phá hòa hợp tăng

  Trong Học pháp có một giới cần phải nhận định cho rõ là giới phá hòa hợp Tăng. Tăng từ 4 vị trở lên, không biết chúng mà đồng một Kiết-ma, đồng một thuyết giới, gọi là Tăng hòa hợp. ....

 • Sát sanh

  Sát sanh

  Vì khi trụ ngã, sẽ lệ thuộc vào tâm trí, khiến không thể hoà nhập với dòng chảy của sự sống, nên gọi là sát sanh. Người tâm trí thì đâu khác gì cái xác chết biết đi đứng nói ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

 • ....

Kinh

Luật

Luận

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lần truy cập : 267198
Số lần truy cập hôm nay : 122
Số lần truy cập hôm qua : 1663
Số lần truy cập tháng này : 141844
Số lần truy cập năm nay : 148858
Số trang xem hôm nay : 110
Tổng số trang được xem : 2291037
Người đang online : 91

Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com 
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam -  www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV